start

Om oss

Maria Terese Engell

Utdannet veterinær i 2008 fra Szent Istvan Universitetet i Budapest. Hun har vært ansatt på Rikstoto klinikken Bjerke AS (Bjerke dyrehospital) fra 2009-2011, og deretter på Norges veterinærhøgskole. Maria Terese har en ballett faglig bakgrunn; Fagerborg ballettlinje fra 1999-2002. Hun har alltid vært lidenskapelig opptatt av hest og ridning, og undervist siden 2003. Har siden 2008 undervist med fokus på utvikling av koordinative ferdigheter hos ryttere. I 2013 flyttet Maria Terese til Finnskogen og startet opp Kalnæset Hesteklinikk (se hestibalanse.no). I samarbeid med Finnskogtoppen har hun fantastiske  undervisningslokaler for å kunne undervise rytter.

Håvard Engell

Utdannet fra Idrettshøgskolen i Oslo. Håvard er grunder av GaitLine. Han er bevegelses analytiker og er spesialist innen biomekanikk og motorisk læring. Håvard har vært ansatt på Toppidrettsenteret fra 1987-2004 og jobbet med over 35 forskjellige toppidretter innen fagfeltet koordinasjon, balanse og bevegelighet. Han har vært instruktør på Statens balletthøgskole fra 1991-2001, og selv drevet dans og teaterskolen “Cap à Pied”.

Prof. Lars Roepstorff

Lars er Maria Terese sin hovedveileder fra SLU (Svenske Lantbruks Universitetet). Han er professor (Hesten anatomi, fysiologi samt helse- og omsorg) ved Institusjonen for anatomi, fysiologi og biokjemi, hippologenheten, SLU, med hovedfokus på hestens biomekanikk. Han har flere doktorgradsprosjekter i gang; som utvikling av testutstyr for baneunderlag (Elin Hernlund som Phd student)  og vurdering av Tekscan Salmatte sensor (Anna Bystrøm som Phd student). Lars er en meget kunnskapsrik, inspirerende og kreativt sjel.