start

Hva går kurset ut på?

Kurs hos «Hest og Rytter i Balanse» fokuserer på å utvikle koordinative ferdigheter hos ryttere på alle nivåer. De grunnleggende koordinative ferdighetene i denne sammenhengen er god sanselighet, god kroppslig kontroll og stabilitet, balanse samt rytmiske og dynamiske ferdigheter. Å utvikle slike ferdigheter gjøres ved at vi skaper forståelse rundt god kroppsholdning, deretter kan vi arbeide med å utvikle de spesifikke ridetekniske ferdighetene hos hver enkelt rytter. Arbeidet med å utvikle disse ferdighetene starter uten hest på forskjellige typer balanse apparater. Når rytteren har utviklet ferdigheter som vi mener er viktige for å skape en god rideteknikk, undervises rytteren til hest. Bedre ferdigheter hos rytter vil bedre hestens forutsetninger for å utnytte dens potensiale. Kursene skreddersys etter ønske. Maria Terese holder både introkurs, dagskurs, helgekurs og privatundervisninger.