start

Kurs

Kurset «Hest og Rytter i Balanse» fokuserer på å utvikle koordinative ferdigheter hos ryttere på alle nivåer. De grunnleggende ferdighetene er god sanselighet, god kroppslig kontroll og balanse, samt rytmiske ferdigheter. Å utvikle slike ferdigheter gjøres ved at vi skaper forståelse rundt god kroppsholdning, deretter kan vi arbeide med å utvikle de spesifikke ridetekniske ferdighetene hos hver enkelt rytter innenfor den gitte ridegren. Arbeidet med å utvikle disse ferdighetene starter uten hest på forskjellige typer balanse apparater. Når rytteren har utviklet ferdigheter som vi mener er viktige for å skape en god rideteknikk, undervises rytteren til hest. Bedre ferdigheter hos rytter vil bedre hestens forutsetninger for å utnytte dens potensiale.<br> Kursene skreddersys etter ønske. Maria Terese holder både introkurs, dagskurs, helgekurs og privatundervisninger.