start

Bakgrunn

Det heter at hesten skal være fri fra fysisk og mental tensjon med en rytmisk svingende rygg for at hesten skal oppnå smidighet, og bibeholde frihet for bevegelse.
Det bevegelige systemet som hesten er, fungerer optimalt dersom rytteren ikke begrenser hestens egne dynamiske egenskaper, iform av ubalanse eller asymmetriske bevegelsesmønstre. Ridning er i utgangspunktet kommunikasjon mellom hest og rytter ved bruk av hjelpere; hender/tøyler, setet og sjenkler. I tillegg kan stemme og ekstra utstyr bli brukt. For at kommunikasjon skal skje på best mulig måte må hjelperne være korrekte og presise i forhold til hestens bevegelse. For å kunne oppnå dette er det en nødvendighet at rytteren har utviklet god kroppskontroll, balanse og rytmiske ferdigheter. Ved å utvikle slike rytterferdigheter minimaliserer vi sjansen for at hesten blir eksponert av ukoordinerte og ubalanserte ryttere. Dette omfatter ryttere på alle nivåer.

Utvikling av rideferdigheter

Å lære å ri er i utgangspunktet å utvikle egenskapen til å kunne følge hestens bevegelser, men som den idrettsutøveren hesten er og med det nivået mange ekvipasjen ønsker å oppnå internasjonalt, er det behov for å utvikle presisjon og prestasjon på et mye høyere nivå enn tidligere. Det kreves mer enn at en rytter kun skal mestre å følge sin hest, rytteren må samtidig skape bevegelsesimpulser som veileder hesten inn i en nye bevegelser. For at en rytter skal kunne mestre dette er hun/han avhengig av god kroppskontroll, balanse og rytme.

Dersom en hest blir utsatt for feilbelastning fra rytter over tid kan dette medføre belastningsskader for hesten.Tanken bak konseptet «RytteriBalanse» er å skape en bredere forståelse for samspillet mellom hest og rytter, siden mange ortopediske symptomer hos hesten kun kommer til uttrykk «under rytter». Det kan være nesten en umulighet for en veterinær å diagnostisere om bevegelsesproblemet hesten gir uttrykk for, skyldes hesten selv eller rytterens påvirkning.

Det å utvikle god rideteknikk er noe en rytter tilegner seg over tid, men dersom veiledningen blir mer konkret har man mulighet til å fremskynde denne prosessen og samtidig påvirke rytterens og hestens helse i positiv retning. Vi vet fra andre idretter at å trene god kroppsholdning og kroppsbevissthet er fundamentet for å kunne utvikle balanse og rytmiske ferdigheter. Balanse og rytme er utgangspunktet for en harmonisk ekvipasje.