start

Forskning

Prosjektet begynte såvidt å ta form da vi i oktober 2009 vi kontaktet av Norges Rytterforbund, med ønske om å utvikle balanse ferdigheter hos dressur ryttere. I september 2010 gjennomførte vi et pilot prosjekt i samarbeid med Svenske Landtbruks Universitetet (SLU); Lars Roepstorff og Anna Bystrøm, samt Universitetet i Oslo (UiO); musikkvitenskapelig fakultet ved Arve Voldsund. Testene ble utført på Mette Ono Njøten og Siv Morberg. Målet var å teste om vi kunne bekrefte eller avkrefte om rytteren viste de samme assymmetriske bevegelsesmønsterne når de ikke sitter på hesteryggen, som når de rir. Det var tydelige sammlignbare bevegelsesmønstre både med og uten hest. Dette var startskuddet og inspirasjonen som behøvdes for å samle et fantastisk team og utvikle en doktorgrad for Maria Terese Engell.

Maria Terese startet sin doktorgrad på SLU (svenske lantbruksuniversitet) i 2011. Målet med forskningsstudiet er først å definere hva som er en god sits. Deretter vil vi definere og kategorisere sitsfeil hos dressur og sprang ryttere og hvilke påvirkninger disse sitsfeilene har på hestens bevegelsesmønsteret hos hesten. Hvordan er det vi ryttere påvirker hesten når vi sitter med våre assymmetrier?

Doktorgradsprosjektet har blitt et samarbeidsprosjekt mellom SLU (Svenske Lantbruksuniversitetet) med Lars Roepstorff som hovedveileder og Agneta Egenvall som biveileder, UiO (universitet i Oslo, musikkvitenskapelig fakultet) med Tellef Kvifte som biveileder, samt Håvard Engell som bringer 30 år med kompetanse og erfaring med trening av toppidrettsutøvere på nettopp feltet kroppskontroll, balanse og spesifikke tekniske ferdigheter for den gitte idrettsgren. Håvard har jobbet med over 25 forskjellige idretter på toppnivå.

I september 2012 flyttet Maria Terese til Strømsholm hvor hun intensiverte arbeidet for 3 månder og for å avslutte sits prosjektet med Tekscan Salmatte sensor, i regi av Karin Morgan og Lars Roepstorff. Under disse månedene begynte hun å undervise lærere som Jens Fredricson og Anna Clara Petterson, samt kandidat elevene på Strømsholm. Strømsholm står som en sentral enhet i Maria Terese sin doktorgrad.

Målet med 2014 er nå å få publisert den første artikkelen som er sendt ut for granskning, samt analysere rytter data fra et større forskningsforsøk vi gjennomførte på Strømsholm i februar 2013. Det vil komme masse spennende informasjon og kunnskap for dere som interesserer dere for ridning på alle nivåer!